Suomen Sitoutumattomat

Suomen Sitoutumattomat ry:n logo

 

KUNTAVAALIT

 

www.kuntavaalit.fi

 

Talven selkä on taittunut ja aurinko alkaa lämmittää, tulee kevät ja kesä. Suomen Sitoutumattomat ry piti Tuusulassa vuosikokouksen 16.3.2019. Kokouksessa mentiin läpi vuosikokoukselle kuuluvat asiat ja käytiin keskusteluja tulevista eduskuntavaaleista ja kuntien toiminnasta. Kokouksen alla tuli tieto, että pääministeri hajoitti oman hallituksensa ja sai sille presidentti Niinistön suostumuksen. Hallituksen tärkein uudistusprosessi, eli maakunta - ja soteuudistus ei edennyt eduskunnassa. Sipilä kantoi asiasta henkilökohtaisen vastuun. Nyt keskustellaan siitä, kuka voitti ja kuka hävisi.Todellisuudessa häviäjinä olivat kansalaiset, voittajia ei ollut yhtään. Iso työ ja satojen miljoonien eurojen valmistelutyö päätettiin poliittisten intohimojen takia. Eduskuntavaalit tuovat sähköä myös maakuntauudistukseen ja sote keskusteluun.Lähipalveluiden saatavuus ja toimivuus ovat olleet aina sitoutumattoman liikkeen keskeisiä asioita. Mitä enemmän kunnan tehtäviä siirretään muiden, kuin oman kunnan päätettäväksi, sitä varmemmin lähipalvelut ja niiden saatavuus heikkenee.

Edellisessä kirjoituksessani toin esille Suomen Kuntaliiton sääntö kömmähdyksen. Kuntaliitto on ottanut asiasta kiinni, saatuaan Valkeakosken Kaupungin ja Sitoutumattomien viestit siitä, että sääntöjä on muutettava demokraattiseen ja yhdenvertaisuuden suuntaan. Kuntaliiton valtuuskunta käsittelee sääntömuutoksen toukokuun kokouksessaan ja esitys kokoukselle on, että myös sitoutumattomat voivat asettaa ehdokkaita Kuntaliiton valtuuskunnan vaaleissa. Toiminta yhdenvertaisuuden ja demokratian puolesta jatkuu Suomen Sitoutumattomissa.

Teuvo Nieminen Suomen Sitoutumattomat ry:n puheenjohtaja 27.03.2019

 

Vuosi 2019 on Suomessa VAALI vuosi. Tiedossa ovat eduskuntavaalit vaalipäivä on 14.4. ja EU vaalit vaalipäivä 26.5. Lisäksi on syksyllä maakuntavaalit, jos ne järjestetään. Tällaisilla useilla vaaleilla ei demokratia lisäänny, mutta byrokratia ja poliittiset puolueet saavat verorahoja kassaansa entistä enemmän.

Sitoutumattomien kannalta vuoden 2019 vaalit ovat hankalia, koska vaalilainsäädäntö on poliittisten puolueiden edustajien toimesta saatettu sellaiseksi, että puolueiden ulkopuolisten ehdokaslistojen tekoa on hankalaa.

Jokainen sitoutumaton lista ja ehdokas vuoden 2019 vaaleissa lisää demokratiaa ja antaa äänioikeutetuille mahdollisuuden äänestää muitakin, kuin puolueväen ehdokkaita.

Kansalaisia syrjivää vaalilakia tulee muuttaa siten, että valitsijayhdistykset, yhteislistat ja poliittiset puolueet ovat yhdenvertaisia ehdokaslistojen ns. paperityössä ja julkisessa mediassa. Niinkauan, kuin tätä oikaisua ei tehdä, Suomi ei ole yhdenvertainen oikeus valtio, toteaa Suomen Sitoutumattomat ry:n puheenjohtaja Teuvo Nieminen.

 

Suomen Sitoutumattomat ry on valtakunnallinen sitoutumattomien keskusjärjestö, jolla ei ole  omaa toimistoa ja palkattua väkeä, vaan intoa toimia talkoohengessä oman kotikunnan, kuntalaisten ja sitoutumattoman aatteen puolesta.

Suomen Sitoutumattomat ry edistää asukaslähtöistä vaikuttamista kunnallisessa päätöksenksenteossa ja huolehtii kuntalaisten ja kansalaisjärjestöjen tasapuolisista yhteiskunnallisista vaikuttamismahdollisuuksista poliittisiin puolueisiin nähden.

Yhdistys on myös puolueisiin sitoutumattomien yhdistysten edunvalvontajärjestö.

Se toimii kunnallishallinnossa vaikuttavien puolueisiin sitoutumattomien kuntalaisten perustamien valitsijayhdistysten ja yhteislistojen yhteydenpitoverkostona.

Jokainen jäsenyhdistys on itsenäinen yksikkö, joka vastaa omasta toiminnastaan. Sitoutumattomien yhdistysten jäsenet toimivat itsenäisinä päättäjinä ryhmissä, joissa ei noudateta ns. ryhmäkuria. Kukin yksilö kantaa henkilökohtaisen vastuun omasta toiminnastaan, on vastuussa äänestäjilleen ja toimii Suomen lakien mukaisesti.

KUNTALIITTO on kuntien ja kuntayhtymien perustama asiantuntija ja edunvalvonta yhdistys, jonka jäseninä ovat kunat ja eräät kuntayhtymät. Kuntaliitto uudisti sääntöjään siten, että sen päättäviin elimiin, eli kuntaliiton valtuuskuntaan voivat asettaa ehdokkaita vain POLIITTISET puolueet. Tällä menettelyllä Kuntaliitto rikkoo yhdenvertaisuutta ja sivuutta sitoutumattomien listoilta kunnallishallintoon valittuja henkilöitä. Kuntaliiton valtuuskuntaan tulee saada asettaa ehdokkaita myös valitsijayhdistyksistä ja yhteislistoilta. Ehtona, että kukin ryhmä on saanut vaalipiirin alueelta vähintään yhden valtuutetun. Tälläkin hetkellä Suomessa on kuntia, joissa poliittisilla puolueilla ei ole enemmistöä, näin ollen Kuntaliitto polkee jäseniensä jäsenoikeuksia.

Tämän johdosta olemme vaatineet, että Kuntaliiton tulee muuttaa sääntöjään välittömästi ja pitää uudet valtuuskunnan vaalit pikaisesti.