Suomen Sitoutumattomat

Suomen Sitoutumattomat ry:n logo

 

KUNTAVAALIT

 

www.kuntavaalit.fi

 

Suomen Sitoutumattomat ry on valtakunnallinen sitoutumattomien keskusjärjestö, jolla ei ole  omaa toimistoa ja palkattua väkeä, vaan intoa toimia talkoohengessä oman kotikunnan, kuntalaisten ja sitoutumattoman aatteen puolesta.

Suomen Sitoutumattomat ry edistää asukaslähtöistä vaikuttamista kunnallisessa päätöksenksenteossa ja huolehtii kuntalaisten ja kansalaisjärjestöjen tasapuolisista yhteiskunnallisista vaikuttamismahdollisuuksista poliittisiin puolueisiin nähden.

Yhdistys on myös puolueisiin sitoutumattomien yhdistysten edunvalvontajärjestö.

Se toimii kunnallishallinnossa vaikuttavien puolueisiin sitoutumattomien kuntalaisten perustamien valitsijayhdistysten ja yhteislistojen yhteydenpitoverkostona.

Jokainen jäsenyhdistys on itsenäinen yksikkö, joka vastaa omasta toiminnastaan. Sitoutumattomien yhdistysten jäsenet toimivat itsenäisinä päättäjinä ryhmissä, joissa ei noudateta ns. ryhmäkuria. Kukin yksilö kantaa henkilökohtaisen vastuun omasta toiminnastaan, on vastuussa äänestäjilleen ja toimii Suomen lakien mukaisesti.

KUNTALIITTO on kuntien ja kuntayhtymien perustama asiantuntija ja edunvalvonta yhdistys, jonka jäseninä ovat kunat ja eräät kuntayhtymät. Kuntaliitto uudisti sääntöjään siten, että sen päättäviin elimiin, eli kuntaliiton valtuuskuntaan voivat asettaa ehdokkaita vain POLIITTISET puolueet. Tällä menettelyllä Kuntaliitto rikkoo yhdenvertaisuutta ja sivuutta sitoutumattomien listoilta kunnallishallintoon valittuja henkilöitä. Kuntaliiton valtuuskuntaan tulee saada asettaa ehdokkaita myös valitsijayhdistyksistä ja yhteislistoilta. Ehtona, että kukin ryhmä on saanut vaalipiirin alueelta vähintään yhden valtuutetun. Tälläkin hetkellä Suomessa on kuntia, joissa poliittisilla puolueilla ei ole enemmistöä, näin ollen Kuntaliitto polkee jäseniensä jäsenoikeuksia.

Tämän johdosta olemme vaatineet, että Kuntaliiton tulee muuttaa sääntöjään välittömästi ja pitää uudet valtuuskunnan vaalit pikaisesti.